Maa Durga Aarti

Mata Darbar

Maa Durga Aarti

Jai Ambe Gauri, Maiya Jai Shyama Gauri!
Tumko Nish-Din Dhyavat, Hari Brahma Shivri !!
!! Jai Ambe Gauri !!

Maang Sindoor Virajat, Tiko Mrig-Mad Ko!
Ujjwal Se Dou Naina, Chandra Vadan Niko !!
!! Jai Ambe Gauri !!

Kanak Samaan Kalewar, Raktaambar Raaje!
Rakt Pushp Gal-Mala, Kanthan Par Saaje !!
!! Jai Ambe Gauri !!

Kehri Vahan Rajat Kharag Khapar Dhaari!
Sur Nar Muni Jan Sevat, Tinke Dukh Haari !!
!! Jai Ambe Gauri !!

Kanan Kundal Shobhit , Naas-Agre Moti !
Kotik Chandra Divakar, Sum Rajat Jyoti !!
!! Jai Ambe Gauri !!

Shumbh Ni-Shumbh Vidare,Mahisha Sur Ghati!
Dhumra-Vilochan Naina, Nish-Din Mad Mati !!
!! Jai Ambe Gauri !!

Chandh Mundh Sangh-Haare, Shonit Beej Hare!
Madhu Kaitabh Dou Maare,Sur Bhe Heen Kare !!
!! Jai Ambe Gauri !!

Brahmani Rudrani, Tum Kamla Rani!
Aagam Nigam Bakhani, Tum Shiv Patrani !!
!! Jai Ambe Gauri !!

Chon-Sath Yogini Gavat, Nritya Karat Bhairon!
Baajat Taal Mridanga, Aur Baajat Damaroo !!
!! Jai Ambe Gauri !!

Tum Ho Jag Ki Maata, Tum Hi Ho Bharta!
Bhakto Ki Dukh Harata, Sukh Sampati Karata !!
!! Jai Ambe Gauri !!

Bhuja Chaar Ati Shobhit, Var Mudra Dhaari!
Man Vaanchit Phal Pavat, Sevat Nar Naari !!
!! Jai Ambe Gauri !!

Kanchan Thaal Virajat, Agar Kapoor Baati !
Shri Maal-Ketu Me Rajat, Kotik Ratan Jyoti !!
!! Jai Ambe Gauri !!

Shri Ambe ji ki Aarti, Jo Koi Nar Gaave !
Kahat Shivanand Swami, Sukh Sampati Paave !!
!! Jai Ambe Gauri !!

Bookmark the permalink.

Comments are closed.